Teknologen

Stillingsutlysning

Line art, Organ, Jaw

Sprint + Teknologi

I Sprint er vi først og fremst opptatt av at våre kunder lykkes med strategien de har lagt, lanserer suksessfulle innovasjoner og forbedrer driften for å øke konkurransekraften. Teknologi og data står sentralt i alt vi gjør og er en forutsetning for å lykkes med dette arbeidet.

Dette er vår tilnærming til teknologi – alltid forankret i forretningsorienterte problemstillinger hvor vi er eksperter med dyp forståelse for å både velge og bruke rett teknologi.

For å muliggjøre dette ønsker vi fremover å bli enda bedre på følgende områder: 

 • Skape datadrevne organisasjoner og beslutninger gjennom å hente, samle, strukturere og visualisere komplekse og/eller store datamengder 
 • Identifisere, vurdere og eventuelt implementere automatisering av arbeidsoppgaver for å redusere manuelt arbeid og raskt realisere forretningsgevinster 
 • Utforme landingssider og klikkbare MVPer for å datadrevet kunne teste “product/market fit” eller forbedre tjenester 

I tillegg har vi lyst til å utforske nye og spennende satsingsområder, som vi enda ikke vet finnes, der teknologi står sentralt.


Hvem er teknologene vi ser etter?

Vi ser etter deg som har fagekspertise innenfor teknologiområdet og som:

 • Har høyere utdanning (mastergrad) og fortrinnsvis bakgrunn som konsulent
 • Er en dyktig prosjekt-/teamleder som liker å jobbe tett med kunder og kollegaer, og som tilpasser metodikken til problemene som skal løses
 • Har erfaring med å identifisere og formulere digitaliseringsbehov på et strategisk nivå
 • Har sterk forretningsforståelse og motiveres av å skape reell kundeverdi ved bruk av teknologi, for eksempel gjennom:
  • Utforming av mock-ups, MVPer og landingssider med bruk av relevant software for å videreutvikle og forbedre tjenester
  • Aggregering av tilgjengelige datakilder og design av dashbord for å prioritere og måle effekten av forbedringstiltak, samt legge grunnlaget for fremtidige beslutninger (verktøy som PowerQuery, PowerBI, Click Sense ol.)
  • Opprette webtracking og A/B testing, og videre analysere innsikt om for eksempel brukeradferd for å vurdere suksess, samt guide fremtidige prioriteringer og beslutninger
  • Etablere dataoverføring gjennom åpne API-er (REST, SOAP) og bruke verktøy som Postman, Power Query, Python, andre programmeringsspråk eller low/no code-verktøy for å hente, strukturere og vaske data
  • Strukturere komplekse og/eller store datamengder i databaser, SQL og/eller NoSQL, blant annet for å utarbeide helhetlig beslutningsstøtte med informasjon fra flere ulike datakilder
  • Identifisere, vurdere og eventuelt implementere automatisering av arbeidsoppgaver for å redusere manuelt arbeid og raskt realisere forretningsgevinster
 • Gründererfaring eller erfaring med å ha jobbet i startups/scaleups teller positivt

    


Hva kan vi tilby teknologen?

 • Være med å utvikle og lede nye satsingsområder mellom forretning og teknologi
 • Lede og bistå på teknologiprosjekter hos kunder
 • Mulighet til å kombinere hobbyprosjekter med engasjerte kollegaer og kommersielle muligheter
 • Ta del i et dyktig og sosialt miljø
 • Mulighet til å jobbe med etablerte selskaper og startups
 • Jobbe med dyktige kollegaer som har bakgrunn fra consulting, startups og linje
 • Konkurransedyktige betingelser og mulighet til eierskap i Sprint
 • Kobling mot tidligfase-investeringsselskapet Skyfall VC (søsterselskap av Sprint)

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt i løpet av januar.

Få et innblikk i vår hverdag: