Nose, Head, Eye, Jaw, Art, Gesture, Ear

Stillingsutlysning

Businessdesigneren

Sprint er et av Nordens ledende kompetansemiljøer innen innovasjon og forretningsutvikling. Vi har lang erfaring med å hjelpe virksomheter med et bredt spekter av innovasjonsprosjekter; alt fra idégenerering og kommersialisering av spesifikke produkter og tjenester, til å få store organisasjoner til å jobbe systematisk med innovasjon. 

Tradisjonelt har Sprints innovasjonsprosjekter fokusert på Lean innovasjonsmetoden, men de siste årene har vi sett behovet for å jobbe mer utforskende, særlig når vi skal løse mer komplekse problemstillinger og samfunnsutfordringer. I grensesnittet mot nye produkter og tjenester handler det om å få en dypere forståelse for brukerens og kundenes problemer og hvordan vi kan hjelpe, og samtidig være i stand til å bygge og teste løsninger gjennom enkle minimumsprodukter.

Vi opplever en økende etterspørsel fra våre kunder om å levere prosjekter i grensesnittet mellom innovasjon og design og har allerede bygget opp vår kompetanse på designmetodikk. Vi ønsker oss nå flere faglig spesialiserte kollegaer som businessdesignere og tjenestedesignere, som vil jobbe tett med kunder i team og gjerne også lede innovasjonsprosjekter. Med designkompetanse på laget er vi helt sikre på at vi vil levere enda bedre til våre kunder og styrke vår posisjon på innovasjon ytterligere. Les mer om hvordan vi jobber med innovasjon på vår blogg her.

Sprint + design

 • Engasjerte sjeler med gründerinteresse som vil være med å skape morgendagens virksomheter gjennom å løse de store utfordringene i privat og offentlig sektor.
 • Høyere relevant utdanning (masternivå) innen tjenestedesign, interaksjonsdesign, produktdesign e.l. eller bakgrunn som konsulent innen design/innovasjon.
 • Mestrer godt analytiske og kreative tilnærminger for å designe løsninger opp mot funksjonelle og emosjonelle behov. Kan vise til designerfaring, gjerne gjennom portefølje.
 • Gode visualiserings- og formidlingsevner (Adobe, Figma, m.m.) i kombinasjon med forretningsforståelse.
 • Erfaring med å bygge minimumsprodukter og landingssider.
 • Selvgående og kan gå rett inn som prosjektleder på innovasjonsprosjekt, samt drive salgsarbeid. Ved lengre erfaring ser vi etter deg vil være med å bygge opp tjenestedesign som et område, samt lede salgsarbeid mot offentlig og privat sektor.
 • Gjerne erfaring fra offentlig sektor og/eller prosjekter med en bærekraftsprofil.


Hvem er businessdesigneren vi ser etter?

 • Sprint er et selskap for deg som vil skape noe, både hos kunder og internt. Vi er et av Nordens ledende kompetansemiljøer innen innovasjon og forretningsutvikling. Du blir en del av et godt etablert fagmiljø.
 • Våre folk har en god miks av erfaring med entreprenørskap og management consulting. Hos oss vil du få spillerom og mulighet til å påvirke prosjekter, kompetanseutvikling og salg innenfor designområdet, og bestemme retning og skape vekst for Sprint som selskap.
 • Vi har mange spennende prosjekter innen innovasjon og jobber ofte med store organisasjoner, enten det er i relasjon til ny vekst, nye forretningsmodeller, bærekraftssatsninger, eller utvikle MVPer/prototyper for nye produkter og tjenester.
 • Vi har god erfaring med å jobbe systematisk med innovasjon gjennom områder som strategi, finansiering, organisering, kultur og kompetanse. Vi tenker bærekraft og teknologi som en integrert del av nye forretningsmodeller og produkter/tjenester.
 • Vi jobber alltid i team med kunden for å utforske kundeproblemer og brukerbehov, teste konsepter, eksperimentere og skalere. Vi har en pragmatisk og moderne tilnærming til innovasjonsarbeid og bruk av rammeverk og metoder. Vi setter flyt, fart, resultater og involvering i sentrum.
 • Våre konsulenter lærer seg ofte nye ting, tør å eksperimentere, liker å være tett på problemer og er sosiale mennesker som er glad i å være med og lære fra kollegaer. Vi vil gjerne lære fra deg og din designkompetanse, og gleder oss til å utfordre oss selv.
 • Konkurransedyktige betingelser og mulighet til eierskap i Sprint
 • Kobling mot tidligfase-investeringsselskapet Skyfall VC (søsterselskap av Sprint)

Hva kan vi tilby businessdesigneren?

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt i løpet av januar.

Få et innblikk i vår hverdag: