Stillingsutlysning

Line art, Magenta, Neck, Organ, Jaw, Eyebrow, Forehead, Cheek, Lip

Bærekraftshodet

I Sprint ønsker vi å skape morgendagens bærekraftige virksomheter.  Bærekraft representerer noen av de største forretningsrisikoene og - mulighetene i tiden fremover. For å redusere risiko og gripe muligheter må vi spille på alle deler av virksomheten. I Sprint jobber vi derfor med bærekraft som en del av alle våre tjenesteområder. Bærekraft skal være en del av alt vi gjør!

Vi ser etter deg som brenner for å utforske og bygge bærekraftige selskaper og løsninger sammen med oss. Vi søker deg som er motivert til å videreutvikle og løfte vår tjenesteportefølje knyttet til bærekraft. I Sprint har vi et mål om å være spydspiss på bærekraft i en norsk kontekst, og du vil bli en del av et dedikert og motivert vekstteam. 

For å underbygge våre ambisjoner og kjenne på hva det innebærer å jobbe med bærekraft i praksis har vi startet et eget selskap, Evig Sirkel, som aktivt utforsker forretningsmuligheter innenfor sirkulærøkonomien i samarbeid med etablerte selskaper og startups. 

Sprint + Bærekraft

Vi ser etter ambisiøse personer som ser på bærekraft som en motor for forbedring og vekst.

Du har:

 • Minst 3 år relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med å lede team, sterke kommunikasjonsevner og kommersiell teft
 • Du er initiativtaker og trives med å utfordre, endre og videreutvikle Sprints point-of-view
 • Sterk kompetanse og erfaring med bærekraftsarbeid, samt evne til å jobbe tverrfaglig og velge riktig tilnærming for best effekt – fortrinnsvis erfaring med bærekraft i kobling med innovasjon, strategi eller Lean/forbedring
 • Erfaring fra å jobbe med nye typer bærekraftige forretningsmodeller, eksempelvis sirkulære forretningsmodeller, delingsøkonomi eller tjenestemodeller
 • Høyere utdanning (mastergrad) og bakgrunn som konsulent
 • Gründererfaring eller erfaring med å ha jobbet i startups / scaleups er en fordel
 • Privat engasjement/kompetanse relatert til bærekraft er et pluss

Hvem er bærekraftshodene vi ser etter?

 • Være med å skape vekst og videreutvikle bærekraft som tjenesteområde i et helt unikt konsulentselskap som kombinerer management consulting og entreprenørskap
 • Bli del av et dedikert vekstteam med stor påvirkningskraft på aktiviteter og selskapsstrategi
 • Få dedikert ansvar for deler av bærekraft-satsningen
 • Mulighet til å dele din ekspertise med markedet via seminarer og vår egen fagblogg
 • Mulighet til å jobbe med etablerte selskaper og startups
 • Konkurransedyktige betingelser og mulighet til eierskap i Sprint
 • Jobbe med dyktige kollegaer som har bakgrunn fra consulting, startups og linje
 • Kobling mot tidligfase-investeringsselskapet Skyfall VC (søsterselskap av Sprint)

  Vi oppfordrer deg til å ta kontakt i løpet av januar.

Hva kan vi tilby bærekraftshodet?

Få et innblikk i vår hverdag: